• Event Time 18:30 - 20:30
  • Event Start Date 07/10/2016
  • Event Location Общинският спортно-развлекателен комплекс "Младост", футболно игрище

event-fb-cover-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb

Място на събитието: Общинският спортно-развлекателен комплекс “Младост”, футболно игрище

climbing